Welcome to NEMFO diskusjonsforum

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid

Om oss

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid - NEMFO - (tidligere Forum for miljø og helse) har som mål å styrke det helsefremmende og forebyggende miljøarbeidet på lokalt og nasjonalt plan. Vi setter fokus på faktorer i miljøet som kan påvirke folks helse i positiv eller negativ retning. Hovedtyngden av våre medlemmer jobber med miljø og helse i forvaltningen eller som konsulenter.

NEMFO - Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid

Diskusjonsforum

NEMFO benytter dette forumet for et bredt faglig samarbeid blant de som jobber med tilsyn innenfor miljørettet helsevern på tvers av kommunegrenser. Forumet brukes til å utveksle erfaringer, ny kunnskap, rapporter, vedtak, konferanseinnlegg, be om innspill i enkeltsaker, samarbeid om tilsyn, utvikling, regelverk, veiledere m.v.

Du (eller kommunen/IKS o.l.) må være medlem av NEMFO for å få tilgang til forumet.

Personvernerklæring

Kontaktinfo

Nemfo - Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid
Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid - NEMFO
c/o styreleder Kristin Tørum

NEMFO - Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid